Ορθοδοντικοί Μηχανισμοί

Μεταλλικά σιδεράκια
Κεραμικά σιδεράκια
Γλωσσικά σιδεράκια
Διάφανοι νάρθηκες
Είναι τα κλασσικά μεταλλικά στηρίγματα που τοποθετούνται σε κάθε δόντι με τη βοήθεια ρητίνης. Συνδέουν και ευθυγραμμίζουν τα δόντια μεταξύ τους με σύρμα. Τα πλέον σύγχρονα μεταλλικά σιδεράκια είναι μικρά και διακριτικά. Δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να επιλέγουν το χρώμα των ελαστικών προσδέσεων και προτιμώνται για τη θεραπεία παιδιών.  
Έχουν παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τα μεταλλικά, ωστόσο αυτά είναι λευκά και επιτρέπουν στο φως να διέρχεται απο μέσα τους. Αυτή η επιλογή θεωρείται πιο διακριτική και αισθητική και είναι ιδανικά για ενήλικες.  
Τοποθετούνται πάνω στα δόντια από την πλευρά της γλώσσας και είναι αόρατα από έξω. Τα μειονεκτήματα είναι το κόστος και η δυσκολία στον καθαρισμό τους. Θεωρούνται ιδανικά για ενήλικες.  
Είναι σειρά αόρατων ναρθήκων, που πρέπει να φοριούνται 22 ώρες την ημέρα. Είναι κατασκευασμένοι από θερμοπλαστικό υλικό. Ανάλογα το ορθοδοντικό πρόβλημα, οι νάρθηκες αλλάζονται ανά τακτά διαστήματα.